anamericanview1.JPG

AN AMERICAN VIEW

In het kader van [Ca-Yac•z] 2014 heeft Gijs aan de United States National Parks, de federale organisatie voor het beheer van natuurgebieden, gevraagd om in de Zeeuwse Rozentuin een bord te plaatsen. Het bord toonde informatie over het landschap en gaf enige historische achtergrond over de omgeving. Gijs hoopte dat het bord de bezoekers van de Rozentuin enige duiding gaf in het vlakke en lege land dat hen omringde.


AN AMERICAN VIEW

For the [Ca-Yac•z] 2014 exposition Gijs asked the United States National Parks, the federal agency that manages National Parks, to place an information board in the Zeeuwse Rozentuin.The board gave information on the landscape and showed some historical details on the surrounding area. Gijs hoped the information board would give the visitors of the garden some guidance in the vast and flat country surrounding them.

anamericanview2.jpg

anamericanview3.JPG