fictievepartij1.png


DE FICTIEVE PARTIJ

Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Tijdens de campagne in aanloop naar deze verkiezingen ging partijleider Gijs Velsink de straat op om namens de Fictieve Partij campagne te voeren.
Ten onrechte vergeten we het vaak, maar de partijen waar we op stemmen moeten compromissen sluiten om te kunnen regeren. Dat is helemaal niet erg, zo werkt democratie nu eenmaal. De Fictieve Partij kiest er echter voor om fictief te blijven, zodat zij kan blijven dromen over idealen.
Met de slogan “Iedereen Elite” en standpunten als geen gekozen burgemeester, kindgericht onderwijs en het verkopen van de nachtwacht om de opbrengsten te investeren in jonge kunstenaars zonder enige naam of faam, gaat de Fictieve Partij met de kiezer het gesprek aan. Wat zijn onze idealen?


THE FICTITIOUS PARTY

On the 21 March 2018 Amsterdam held municipality elections. During the run-up to the elections, party leader Gijs Velsink took to the streets to campaign for the Factitious Party.
Although often forgotten by the public, in the Netherlands parties have to forge coalitions to rule. This is no issue, it is just the way democracy works. Yet, the Fictitious Party chooses to stay fictitious, so it can keep on dreaming about ideals.
With the slogan “Everybody Elite” and viewpoints like child orientated education, prohibiting airbnb and proposing to sell the Rembrant’s Night Watch and invest the profit in young and unknown artists, the Fictitious Party starts a conversation with voters. What are our ideals?

fictievepartij2.JPG