hoofdasdelingbijzakenbelastingdienst1.jpg

HOOFDAFDELING BIJZAKEN

scroll down for English
In samenwerking met het RDL-collectief riep Gijs de Hoofdafdeling Bijzaken van de Belastingdienst in het leven. Deze nieuwe en ietwat onofficiële afdeling geeft een menselijke kant aan de als bureaucratisch bekend staande belastingdienst.

Net als de kunstwereld heeft de Belastingdienst een imagoprobleem. Zowel kunstenaars als Belastingambtenaren werken hard en proberen op hun manier een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Toch wordt beide groepen verweten vooral uit te zijn op het door de hardwerkende burger zuurverdiende belastinggeld. Uit dit gedeelde probleem ontstond het verlangen om samen met de Belastingdienst de hand te rijken naar de burger. Helaas, ondanks verwoede pogingen tot het leggen van contact hield de belastingdienst de deur naar samenwerking gesloten. Hierop besloot het RDL-collectief dan maar zelf ambtenaren te worden en een eigen, vooralsnog autonoom opererende, afdeling van de belastingdienst op te richten.

hoofdasdelingbijzakenbelastingdienst2.jpg

Launchevent in de Balie, fotografie Bart Grietens

Om zichzelf aan de wereld kenbaar te maken organiseerde de Hoofdafdeling Bijzaken van 2 tot en met 4 december 2016 een launchevent in de Balie [link: https://debalie.nl]. In aanloop naar dit evenement verscheen de Hoofdafdeling Bijzaken in verschillende media. Samen met Anouk van Reijen werd Gijs door Jan Hoek voor vice.com geïnterviewd. Het artikel is hier te lezen, en besteedde de toen nog goed bekeken late night talkshow RTL-late night een item aan de Hoofdafdeling Bijzaken die zij abusievelijk aanzagen voor een officieel, geïntegreerd onderdeel van de Belastingdienst.

hoofdasdelingbijzakenbelastingdienst3.png

In aanloop naar het launchevent wordt de Hoofdafdeling Bijzaken besproken in RTL-latenight, 2 december 2016


MAIN DEPARTMENT FOR SIDE ISSUES

In collaboration with the RDL-collective Gijs created the Main Department for Side Issues of the Dutch Tax Authority. This new and somewhat unofficial department aims to be the human side of the Tax Authorities.

Like the art world, the Tax Authorities have an image problem in the Netherlands. Both artists and employees of the Tax Authority work hard and try to contribute in a positive way to society. Yet, both groups are considered to be after the hard-earned money of the hardworking citizen. From this shared problem the desire arose to reach out together towards the hard working citizens. Sadly, despite many attempts, the doors to a collaboration stayed closed. Therefore the RDL-collective decided to become civil servants themselves and started their own, for the time being autonomously operating, department of the Tax Authorities.

hoofdasdelingbijzakenbelastingdienst4.jpg

Launchevent in de Balie, fotografie Bart Grietens

To show itself to the world, the Main Department for Side Issues organised from the second until the fourth of December a launch event in de Balie [link: https://debalie.nl] in Amsterdam.

In the running up towards the event, the Main Department for Side Issues appeared in several media. Together with Anouk van Reijen, Gijs was interviewed by Jan Hoek from vice.com. The article in Dutch can be read here. Also, the at the time popular late night television programme RTL-Late Night spoke in an item about the Main Department for Side Issues which they took, erroneously, for an official, integrated part of the Tax Authorities.