vandaagisuwklachteenbijzaak1.png

Het Responsformulier voor ambtenaren

VANDAAG IS UW KLACHT EEN BIJZAAK

Naar aanleiding van haar werk binnen de Belastingdienst nodigde de Vereniging voor Klachtrecht (VvK) de Hoofdafdeling Bijzaken van de Belastingdienst uit op haar studiedag. De VvK is een vereniging van ambtenaren die te maken hebben met klachtafhandelingen.

Bij binnenkomst kregen deelnemers aan de studiedag het Responsformulier voor ambtenaren uitgereikt met het verzoek het ingevuld in te leveren bij de aanwezige medewerkers van de Hoofdafdeling Bijzaken.

De ambtenaar is een mens, die mens wil de Hoofdafdeling Bijzaken een stem geven. Op het Responsformulier kunnen ambtenaren zaken kwijt die zij de burger mee willen geven. Op het formulier is ruimte voor een positieve en een negatieve boodschap aan de burger.

Als laatste plenaire onderdeel van het dagprogramma gaf Gijs een korte introductie op Bijzaken en haar werk binnen de Belastingdienst waarna hij samen met zijn collega’s protestborden presenteerde met daarop de boodschappen die via het Responsformulier waren opgegeven. Nadat de protestborden waren uitgedeeld trokken de ambtenaren gezamenlijk naar buiten om hun boodschappen aan de burger te laten horen.

Vandaag is uw klacht een bijzaak is een samenwerking met Carlijn Voorneveld en Anouk van Reijen.

YOUR COMPLAINT IS A SIDE ISSUE TODAY

Because of their work at the Tax Authority, the Vereniging voor Klachtrecht (VvK) invited the Main Department for Side Issues to their seminar day. The VvK is an association of complaints handling civil servants.

At arrival the participants of the seminar day got the Response form for Civil Servants and were asked to fill in the form and hand it to one of the members of the present Main Department for Side Issues Staff.
A civil servant is a human being and Side Issues wishes to give a voice to that human being. The Response form gives civil servants the opportunity to write down any messages they wish to pass on to the citizens. The form had space for a positive and a negative message to the citizens.

At the end of the day Gijs took the main stage and gave a small introduction to Side Issues and its work within the Tax Authority. Then, together with his colleagues, Gijs presented protest boards on which the responses to the Response form were written. After the protest boards were handed out, the civil servants went outside together to let their messages be heard to the citizens.

Your complaint is a side issue today is a collaboration with Carlijn Voorneveld Carlijn Voorneveld and Anouk van Reijen.

vandaagisuwklachteenbijzaak2.jpg

vandaagisuwklachteenbijzaak3.jpg