stationduiven1.jpg

Fotocollage: impressie van een lantaarnpaal, armatuur ontworpen door Friso Kramer, uitgerust met aan-en-uit knop bij station Duiven

VOORSTEL VOOR KUNSTWERK BIJ STATION DUIVEN

Van dit werk is het originele beeldmateriaal verloren gegaan. Daarom volgt hier slechts een korte omschrijving en een fotocollage die een idee geeft van het originele werk. Op de kunstacademie werd Gijs gevraagd om een voorstel te doen voor een opdracht van de Gemeente Duiven voor een kunstwerk bij het vernieuwde station. Dit voorstel moest hij aan zijn docenten presenteren. In de open opdracht stelde de gemeente twee eisen aan het kunstwerk:

  • Het kunstwerk moest het stationsplein aan de voorzijde van het station en het voetgangersgebied aan de achterzijde met elkaar verbinden.
  • Het kunstwerk moest de functie van de omgeving van het station als huiskamer/dorpsplein versterken.

Gijs deed het voorstel om een aantal lantaarnpalen te plaatsen bij het station, drie stuks aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Deze lantaarnpalen wilde hij uitrusten met aan-en-uit knoppen zodat voorbijgangers op elk gewenst moment van de dag (en nacht) in staat waren om de straatverlichting aan en uit te zetten. Gijs koos voor de in Nederland veel voorkomende conische lantaarnpaal ontworpen door Friso Kramer (fig. 1). Als aan-en-uit knop wilde hij een drukknop gebruiken zoals men deze ook aantreft bij stoplichten (fig. 1).
De originele presentatie bestond uit:

  • een korte omschrijving van het voorstel;
  • een plattegrond van de omgeving van het station met daarop aangegeven de locaties van de lantaarnpalen;
  • uiterst professioneel ogende ‘artist impressions’ gemaakt met behulp van Google Sketchup.

Thans moeten we het doen met de in 2016 gemaakte impressie die te zien is bovenaan deze pagina.


PROPOSAL FOR AN ARTWORK AT DUIVEN RAILWAY STATION

The original imagery of this work has been lost. Therefore there is only a short description and a photo collage which gives an idea of the original work. At Art School Gijs was asked to make a proposal for a commission by the municipality of Duiven for an artwork at the renovated railway station. He had to make a presentation of the proposal for his teachers. The municipality of Duiven set two conditions for the artwork:

  • The work of art should connect in some way the squares at the front and backside of the railway station.
  • The work of art had to reinforce the function of the area around the station as a living room/village square.

Gijs proposed to place a number of lampposts around the railway station, three posts at the front side and one at the backside. The lampposts should be equipped with an on-and-off switch. The people in the street should now be able to switch on and off the street lights at any given moment of the day (and night). As lamppost Gijs chose an in the Netherlands very common conical shaped model designed by Friso Kramer (fig.1).
The original proposal contained the following:

  • A short description of the proposal.
  • A map of the railway station and surrounding area on which the locations of the lampposts were indicated.
  • Very professional looking ‘artist’s impressions’ made with Google Sketchup.

For now we have to with an the impression made in 2016 which is shown on top of this page.