TWIJFEL

"De beste manier om wat van je leven te maken is door radicaal mens te zijn. Dat betekent dat we ons altijd moeten blijven afvragen wat we willen, wat we de moeite waard vinden. Dat is waarom ik twijfel zo belangrijk vind. Wanneer we twijfelen scheppen we ruimte voor onszelf. Echter, in onze tijd wordt twijfel vaak als een zwakte ervaren. Twijfel is een zachte waarde: wie twijfelt stelt zichzelf kwetsbaar op. De twijfel waar ik voor pleit is geen vertwijfeling. Onze twijfel moet ons er niet van weerhouden om vastberaden te handelen, want uiteindelijk, aan de wieg van elke verandering, elke vooruitgang, stond iemand die durfde te twijfelen. Twijfel is een werkelijk revolutionaire kracht."

Gijs

DOUBT

“The best way to make something of your life is by being a human being in a radical way. What that means is that we always have to question ourselves about what it is we want, what we consider worth the trouble. This is why I value doubt so much: when we doubt, we create space for ourselves. However, nowadays doubt is considered a weak value. Doubt is a soft value,: he who doubts takes a vulnerable position. The doubt I advocate is not a doubt full of despair. Our doubt should not stop us from acting with confidence. After all, all change, all progress, starts with someone who dared to doubt. Doubt is a truly revolutionary force.”

Gijs